Wyposażenie medyczne

 

Apteczki przemysłowe
 
Apteczki przemysłowe stanowią obowiązkowe wyposażenie zakładów pracy. Ich zawartość powinna odpowiadać potrzebom osób z niej korzystających, w zależności od specyfiki wykonywanej pracy. Podstawą są, oferowane przez nas, zestawy niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy, zgodne z europejskimi normami DIN 13157 i DIN 13164.
Wszystkie apteczki posiadają uchwyt walizkowy umożliwiający ich szybkie i wygodne przenoszenie oraz stelaż do mocowania na ścianie.
 
W apteczce nie powinno być leków, środków dezynfekcyjnych oraz waty.
Przy apteczce powinna być zawieszona instrukcja pierwszej pomocy z wykazem osób wyznaczonych do jej udzielania.
 

 Apteczki plecakowe
 
Przygotowane z myślą o organizatorach wycieczek. Niezbędne w szkole i przedszkolu. Ich wyposażenie gwarantuje zabezpieczenie w środki pierwszej pomocy przy najczęściej występujących urazach i innych sytuacjach losowych.
 
Apteczki samochodowe

Najpopularniejsze apteczki przeznaczone do wyposażania pojazdów, zawierające konieczne środki do udzielenia pierwszej pomocy, zgodne z normą DIN 13164. Posiadanie apteczki w samochodzie nie jest prawnie wymagane (oprócz autobusów, taksówek, samochodów ciężarowych do przewozu ludzi i samochodów do nauki jazdy
i egzaminowania), niemniej jednak, jesteśmy zobligowani do niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Wobec faktu możliwości uratowania ludzkiego życia, apteczka staje się niezbędnym elementem wyposażenia każdego samochodu.
 
Wszystkie apteczki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Wyrobów Medycznych.

 

 
Copyright 2013 ARS. Wszelkie prawa zastrzeżone